KORALUX dobór grzejnika i obliczania wydajności cieplnej

Program do obliczania wydajności cieplnej KORALUX

Obliczania wydajności cieplnej według parametrów zdefiniowanych przez użytkownika (temperatura pokojowa, gradient temperatury, wymiary i wydajność cieplna). Użytkownik może wybrany model grzejnika zapisać i przechowywać w bazie danych, z którą można dalej pracować. Aplikacja działa w MS Excel 2007 lub w wersjach nowszych, należy wyłączyć Makra w zabezpieczeniu aplikacji. Użytkownicy, którzy korzystają z systemu Windows XP, muszą aplikacje wcześniej zapisać na lokalną stacje użytkownika i następnie z lokalnej stacji użytkownika aplikacje uruchomić. Przy uruchomieniu aplikacji bezpośrednio ze strony internetowej nie będzie zapewnieniona 100% funkcjonalność.

Program do obliczania wydajności cieplnej KORALUX