Jakość i certyfikacja dla produktów marki KORADO

Grzejniki

Znak towarowy KORADO stanowi gwarancję wysokiej jakości, długiej żywotności, doskonałych parametrów technicznych i przyjaznej ceny. Obecnie oferujemy rozwiązanie systemowe dla ogrzewania, którego tradycyjną podstawą jest szeroki asortyment grzejników płytowych RADIK, grzejników drabinkowych KORALUX, grzejników dekoracyjnych KORATHERM i konwektorów KORADO. We wszystkich naszych fabrykach rozporządzamy najnowszymi technologiami w dziedzinie, co jest między innymi potwierdzone przez przyznanie certyfikatu potwierdzającego zgodność produkcji z międzynarodowym standardem wymagających norm ISO 9001.

Na wymagającym rynku europejskim wysoka jakość wyrobów spółki KORADO jest potwierdzona faktem posiadania prawa do używania krajowych znaków jakości RAL (Niemcy). Do dyspozycji są również znaki jakości kolejnych ważnych rynków, np. znak jakości GOST dla rynku rosyjskiego i ukraińskiego. Posiadanie wymienionych znaków jakości oznacza, że w sposób ciągły spełniane są wymagania dot. jakości materiału, konstrukcji, produkcji i regularnej kontroli wszystkich naszych grzejników.     

System sterowania jakością ISO 9001 w połączeniu ze znakami jakości gwarantuje najwyższy stopień w osiągnięciu stałej jakości wyrobów i wszelkiej działalności spółki KORADO na rynkach europejskich i światowych.

Firma KORADO, a.s. się może pochwalić nowym certyfikatem ISO 14001:2015, potwierdzającym, że spełnia międzynarodowe standardy zarządzania środowiskowego. Otrzymała tę nagrodę po trudnym procesie, który obejmował przegląd i udoskonalenie praktyk i procesów środowiskowych.

Atest higieniczny

Grzejniki płytowe RADIK w wykonaniu higienicznym tj. modele RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK, RADIK HYGIENE i RADIK HYGIENE VK były testowane w specjalistycznych akredytowanych stanowiskach kontrolnych i uzyskały atest higieniczny ( RADIK HYGIENE - HYGIENE VK, RADIK CLEAN - CLEAN VK ) dla zastosowania w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach, w których są kładzione wysokie wymagania na higienę i czystość.

Dla grzejników płytowych RADIK, grzejników łazienkowych KORALUX i grzejników dekoracyjnych KORATHERM otrzymaliśmy także atesty higieniczne wydane przez polski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Deklaracja o właściwościach użytkowych i oznaczenia CE dla grzejników

Dla grzejników RADIK, KORALUX, KORATHERM i kompletnego asortymentu konwektorów KORADO wydana została przez Spółkę KORADO a.s. Deklaracja o właściwościach użytkowych, która została opracowana wg rozporządzenia EP i Rady (EU) nr 305/2011. „Deklaracja o właściwościach użytkowych” zastąpiła „Deklarację zgodności WE” (wytyczna Rady WE 89/106/EHS). „Deklaracja o właściwościach użytkowych” obejmuje między innymi właściwości charakterystyczne produktu i przypuszczalne stosowanie. Oznaczeniem CE na wyrobach i w dokumentacji technicznej producent informuje, iż ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wymienionego wyrobu z właściwościami podanymi w deklaracji o właściwościach użytkowych.


Proces certyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem europejskim został wdrożony przez jednostkę notyfikowaną nr 1015, Państwowym Instytytutem Badawczym Maszyn, Brno.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 01-2018 - RADIK, KORALUX, KORATHERM

Archiwum Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych 01-2013 - RADIK, KORALUX, KORATHERM

Deklaracja Właściwości Użytkowych 12-2014 - RADIK, KORALUX, KORATHERM

Deklaracja Właściwości Użytkowych 01-2015 - RADIK, KORALUX, KORATHERM

Deklaracja Właściwości Użytkowych 04-2016 - RADIK, KORALUX, KORATHERM

Wydajność cieplna

Pomiary wydajności cieplnej grzejników KORADO wykonywane są w akredytowanych laboratoriach zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 442.

GWARANCJA

RADIK, KORALUX, KORATHERM

Przewidziany okres gwarancji na szczelność i podane wartości wydajności cieplnej i parametrów technicznych grzejników umieszczonych w systemach ogrzewania ciepłą wodą odnosi się do poszczególnych linii produktów w następujący sposób:

RADIK grzejniki płytowe

  • 10 lat od daty sprzedaży (odnosi się do grzejników sprzedanych po 1.9.2007)

KORALUX grzejniki łazienkowe, KORATHERM grzejniki dekoracyjne

  • 5 lat od daty sprzedaży

KORALUX – E samodzielne grzejniki łazienkowe elektryczne

  • 2 lata od daty sprzedaży

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zniekształcenia i uszkodzenia grzejników spowodowane podczas transportu, przeładunku i magazynowania. Gwarancja ta nie ma zastosowania do uszkodzeń mechanicznych lub innych spowodowanych przez niewykwalifikowany montaż grzejników lub do szkód poniesionych przez niewłaściwą instalację elektryczną lub ciepło-techniczną. Szczegółowe warunki pracy i gwarancji, w tym procedura reklamacyjna, podane są w ogólnych warunkach handlowych dostaw KORADO,a.s.

Spółka KORADO a.s. zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych bez uprzedzenia.

Nowość!
Nowość!

Sprawdź naszą nowość RADIK V-POWER. Grzejnik przystosowany do pomp ciepła. RADIK V-POWER

To mnie interesuje
Ta strona korzysta z plików cookie.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które podajesz lub zbierasz podczas korzystania z ich usług.

Ustawienia
Zezwól na wszystko