Prawa autorskie

Właścicielem i operatorem strony internetowej www.korado.pl jest spółka KORADO, a.s., z siedzibą pod adresem Bří Hubálků 869, Česká Třebová, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja B, wkładka 1500, REGON: 25255843, NIP: CZ25255843, która zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz. U., ustawa o prawie autorskim, upoważniona jest do wykonywania praw  do strony internetowej www.korado.pl (zwany dalej „Operatorem”).

Wchodząc na stronę internetową www.korado.pl i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania ze strony internetowej określone w niniejszym dokumencie.

Operator posiada wszelkie prawa autorskie do wszystkich treści, które Operator umieszcza na stronie internetowej www.korado.pl, w tym tekstu, projektu strony internetowej, szkiców technicznych, grafik, wszystkich obrazów na tych stronach, a także do wyboru i rozmieszczenia plików zawartych na tej stronie. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, zmieniania lub udostępniania zawartości tej strony osobom trzecim w celach komercyjnych bez zgody Operatora.

Wchodząc na stronę www.korado.pl i korzystając z niej użytkownik nie może:

  • krzywdzić innych osób, w szczególności nieletnich, ani naruszać ich dóbr osobistych;
  • naruszać zasad etyki w sposobie korzystania z serwisu;
  • naruszać praw własności intelektualnej lub innych praw własności;
  • przesyłać danych zawierających wirusy, konie trojańskie lub inne programy, które mogą uszkodzić dane;
  • przesyłać, przechowywać lub przekazywać hiperłączy lub treści, do których nie praw nie jest właścicielem, zwłaszcza w przypadkach, gdy te łącza lub ich treść naruszają obowiązek zachowania poufności informacji lub naruszają przepisy prawa.

Operator może w każdej chwili odmówić użytkownikowi dostępu do strony www.korado.pl, zwłaszcza jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z wyżej wymienionych obowiązków.

Publikacja jakichkolwiek danych lub informacji na stronie www.korado.pl z wyjątkiem niniejszego dokumentu, nie stanowi oferty zawarcia umowy ani innej czynności prawnej, chyba że w poszczególnych przypadkach wyraźnie zaznaczono inaczej. 

Wszystkie informacje i dane materialne publikowane na stronie www.korado.pl mają jedynie charakter informacyjny i są dostarczane bez gwarancji aktualności, poprawności, prawdziwości lub kompletności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z informacji ze strony internetowej www.korado.pl

 

Nowość!
Nowość!

Sprawdź naszą nowość RADIK V-POWER. Grzejnik przystosowany do pomp ciepła. RADIK V-POWER

To mnie interesuje
Ta strona korzysta z plików cookie.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które podajesz lub zbierasz podczas korzystania z ich usług.

Ustawienia
Zezwól na wszystko