Często zadawane pytania

 1. Istnieje możliwość samodzielnej naprawy mechanicznych uszkodzeń lakieru na grzejnikach RADIK i KORALUX?
  Lakier korekcyjny – CRAMER

  Lakier korekcyjny z pędzelkiem służy do przeprowadzenia napraw drobnych uszkodzeń powierzchni grzejników. 

  Emalia ceramiczna w sprayu

  Emalia ceramiczna w sprayu jest przeznaczona jest do przeprowadzenia napraw drobnych uszkodzeń na powierzchniach grzejników. 

  Więcej informacji na temat obróbki powierzchniowej

 2. Jak się zmienia lokalizacja odprowadzenia wody wejściowej i wyjściowej w wersji Ventil Kompakt w zależności od tego, czy dolne przyłącze znajduje się po prawej stronie, po lewej stronie lub w środku

  Dolne przyłącze po prawej stronie:

  model RADIK VK w wersjach 10, 11, 20, 21, 22, 33

  model RADIK VKU w wersjach 20, 21, 22, 33

  model RADIK COMBI VK w wersji 22

  Dolne przyłącze po lewej stronie:

  model RADIK VKL w wersjach 10, 11, 20, 21, 22, 33

  model RADIK VKU w wersjach 20, 21, 22, 33

  Dolne przyłącze środkowe:

  model RADIK VKM w wersjach 10, 11, 20, 21, 22, 33

  Ważne w praktyce:

  Rury odprowadzające wodę wejściową i wyjściową mają rozstaw 50 mm, natomiast odprowadzenie wody wejściowej jest zawsze  bardziej odległe od zaworu – patrz ikony:

 3. Szablon montażowy grzejnika RADIK w wersji Ventil Kompakt składa się z czterech części, z których hydraulik musi dokonać wyboru przy zamawianiu. Co miałby wziąć pod uwagę?

  Szablon montażowy może służyć do wszystkich modeli grzejników spółki KORADO z przyłączem dolnym z rozstawem 50 mm. Dotyczy to następujących modeli grzejników płytowych:

  • RADIK VK
  • RADIK VKU
  • RADIK VKL
  • RADIK COMBI VK
  • RADIK VKM
  • RADIK PLAN VK
  • RADIK PLAN VKL
  • RADIK PLAN VKM
  • RADIK PLAN VERTIKAL - M
  • RADIK LINE VERTIKAL - M
  • RADIK HYGIENE VK
  • RADIK CLEAN VK
  • RADIK RC VKU
  • RADIK RC PLAN VK
  • RADIK RC PLAN VKL

  Szablon montażowy składa się z dwóch podstawowych części -  blachy i części łączącej. W każdym przypadku do wyboru są dwa elementy:

  Opcja "Blacha"

  Zależy od modelu i typu zainstalowanych grzejników.

  Blacha 100Blacha 155
  przeznaczona dla wszystkich modeli (z wyjątkiem typu 33, jeśli instalacja jest z dolnym złączem po lewej stronie) dla wszystkich modeli bez wyjątku

  Opcja "Części łączącej":

  Zależy od rodzaju złączki do podłączenia grzejnika.

  Część łącząca z gwintem wewnętrznym G ½Część łącząca z gwintem zewnętrznym G ¾
  Do zaworów z gwintem zewnętrznym G ½ np. zawory odcinające, (jeśli zastosowano przewód rurowy z czarnych rur stalowych) Do zaworów z nakrętką kołpakową z gwintem wewnętrznym G ¾ np. zawór kompaktowy typu "H“, (jeśli zastosowano przewody rurowe z miedzi, z tworzyw sztucznych lub jako połączenie tworzywa sztucznego z metalem)

  * Uwaga:

  2 szt. reduktorów ½" na ¾", które są niezbędne do podłączenia grzejników z osprzętem połączenia, stosuje się dopiero przy montażu grzejnika.

  Ważne w praktyce:

  Zapoznać się z instrukcjami używania szablonu montażowego

  Używanie szablonu montażowego

 4. Jak wymienić grzejniki segmentowe na płytowe?

  Model RADIK KLASIK - R jest przeznaczony do szybkiej wymiany segmentowych grzejników żeliwnych lub stalowych z rozstawem 500mm. Rozmiar nowego grzejnika można odczytać z tej tabeli. Tutaj można znaleźć adekwatną wielkość nowego grzejnika pod warunkiem, że parametry systemu ogrzewania lub budynku nie ulegają zmianie (izolacja cieplna, nowe okna itd.).

 5. Można stosować mierniki ciepła na grzejnikach płytowych?

  Mierniki ciepła są powszechnie stosowane na grzejnikach płytowych. Instalację mierników na grzejniki powinna przeprowadzić profesjonalna firma.

 6. Można określić wielkość grzejnika na podstawie wymiaru pokoju?

  Określanie wielkości grzejników na podstawie wewnętrznych wymiarów pomieszczenia ("wielkości sześcienne ") było bardzo popularne w przeszłości, ponieważ tego rodzaju obliczenia należały do prostych. Wcześniejsze konstrukcje budynków pozwalały na stosowanie tej procedury z tego względu, że różnice we właściwościach termicznych i technicznych były znacznie mniejsze niż obecnie. W dzisiejszych czasach zmniejszenia kosztów ciepła (izolacja termiczna, domy pasywne, itd.) nie może już korzystać z takiej procedury. Powód jest bardzo prosty - istotne nieścisłości. Może to prowadzić do opracowania niewłaściwego projektu - przewymiarowania instalacji grzewczej. Konsekwencjami niewłaściwego projektu systemu grzewczego może być zwiększenie kosztów inwestycyjnych, jego nieefektywne i nieekonomiczne działanie. Dlatego zalecamy przyjąć straty ciepła za punkt wyjścia obliczenia, które służy jako podstawa do projektowania rozmiarów nowych grzejników.

 7. Jak określić moc cieplną dla innego gradientu termicznego?

  Moc cieplna każdego grzejnika różni się w zależności od gradientu temperatury.

  Zgodnie z normą EN 442 (Grzejniki) wydajność cieplna powinna być mierzona w niezależnym akredytowanym laboratorium dla gradientu temperatury 75/65/20°C. Oznacza to doprowadzający czynnik ciepłonośny do grzejnika o temperaturze 75 ° C, odprowadzający czynnik ciepłonośny z grzejnika o temperaturze 65 ° C przy temperaturze powietrza 20 °C w ogrzewanej przestrzeni.

  Jeśli się temperatury zmienią, również zmianie ulegnie moc cieplna grzejnika. Z tego powodu w naszych katalogach zawsze oferujemy opcje mocy cieplnej grzejników dla kilku powszechnie stosowanych gradientów temperatury.