Często zadawane pytania

 1. Lokalne jednostki wentylacyjne - Jak jest rozwiązane odprowadzenie ewentualnego kondensatu?

  Podczas normalnej pracy w wyniku przepływu powietrza wilgotność jest bezpiecznie odprowadzana na zewnątrz bez skraplania wewnątrz jednostki. Tym nie mniej nie można całkowicie wykluczyć ewentualnego powstawania skroplin, dlatego nasze lokalne jednostki wentylacyjne dzięki swojej konstrukcji i sposobowi montażu (nachylenie rury połączeniowej) są w stanie odprowadzać ewentualny kondensat na zewnątrz konstrukcji obwodowej, gdzie w naturalny sposób odkapie do otoczenia.

 2. Lokalne jednostki wentylacyjne - Jak złożony jest montaż a następnie utrzymanie lokalnych jednostek wentylacyjnych?

  Do każdej jednostki jest załączony szczegółowy opis montażu, według którego można prawidłowo zainstalować wyrób. Ogólnie zalecamy zlecenie montażu firmie specjalistycznej, która poradzi sobie w szczególności z wywiercenie przepustu przez ścianę obwodową obiektu (wiercenie rdzeniowe) a następnie fachowo podłączy jednostkę wentylacyjną do sieci elektrycznej.

  Wiercenie z rdzeniem

  Minimalna grubość ściany
  x [mm]

  Średnica

  wierconego otworu
  D [mm]

  Średnica zewnętrzna rury PVC
  d [mm]

  Długość rury PVC
  L [mm]

  KORAVENT 100

  nie jest ograniczone

  D ≥ 82

  d = 80

  L = 500
  L =  1000

  nie jest ograniczone

  D ≥ 120

  d = 110

  L = 390

  KORASMART 1300

  KORASMART 1400

  KORASMART TUBE 2400

  x ≥ 270

  D ≥ 162

  d = 160

  L = 500

  KORASMART TUBE 2400E

   

  Utrzymanie bieżące naszych lokalnych jednostek wentylacyjnych polega na terminowej wymianie filtrów.

  Wymiana filtra

  Sygnalizacja wymiany filtra - priorytet

  Warianty filtrów

  I.

  II.

  Doprowadzenie powietrza

  Odprowadzenie powietrza

  KORAVENT 100

  znaczne obniżenie wydajności

  Sygnalizacja na wyświetlaczu
  =
   6 miesięcy pracy

  G3
  F5
  węgiel aktywowany

  -

  KORASMART 1300
  KORASMART 1400

  sygnalizacja na wyświetlaczu
  =
  zmiana poboru prądu

  6 miesięcy
  pracy

  F7
  węgiel aktywowany

  G3

  KORASMART TUBE 2400

  sygnalizacja kontrolką LED

  12 miesięcy pracy

  G3

  G3

  KORASMART TUBE 2400E

   

 3. Lokalne jednostki wentylacyjne - Jak to jest z filtracją doprowadzanego powietrza?

  „Świeże“ powietrze z zewnątrz w zależności od otoczenia zawiera różne ilości niepożądanych substancji (cząstki pyłu, pyłki, spaliny, zapach biologiczny, itd.), dlatego zaleca się wzięcie pod uwagę rzeczywistej jakości dostarczanego powietrza zewnętrznego i wybór odpowiedniej filtracji. Inne warunki znajdują się w pośrodku zabudowy w dużym mieście, w pobliżu ruchliwej drogi lub obszaru produkcyjnego, a inne w obszarze górskim w pobliżu lasu.

   

  Typy filtrów według ČSN EN 779 do standardowego wietrzenia

  Przykłady separowanych substancji

  Gruby pył
  G
  x ≥ 10 μm

  G1

  liście, owady, włókna tekstylne, piasek,
  popiół lotny, krople wody, włosy

  G2

  G3

  pyłek kwiatowy, wznoszący się pył, mgła

  G4

  Średnio gruby pył
  M (F)

  M(F)5

  spory, pył cementowy (gruba frakcja),
  cząstki powodujące plamy lub osiadanie pyłu

  M(F)6

  większe bakterie, zarodki na cząstkach nośnych aerozoli,
  PM 10 - pył

  Drobny pył
  F

  F7

  bakterie, spory, nagromadzona sadza, pył cementowy (drobna frakcja), tzw. "pył przechodzący płucami"

  Drobny pył
  F
  x ≥ 1 μm

  F8

  bakterie, sadza, mgła olejowa, dym tytoniowy (gruba frakcja), dym z tlenków metali (gruba frakcja)

  F9

  Adsorpcja gazów                                                                                                 A
  (węgiel aktywowany)

  A

  lekkie węglowodory lotne VOC (volatile organic compounds), pary bitumiczne, benzynowe, dziegciowe i naftowe,
  zapachy cielesne, cywilizacyjne, szpitalne, spożywcze, kuchenne i gnilne

 4. Lokalne jednostki wentylacyjne - Jak prawidłowo wietrzyć?

  W pomieszczeniach mieszkalnych jakość powietrza stopniowo pogarsza się w wyniku działania osób, użytych materiałów budowlanych, urządzeń, itd. Efektywne wietrzenie zapewni wystarczającą ilość świeżego powietrza, tworząc jednocześnie zdrowe i wygodne środowisko dla użytkownika.

  Minimalna wymagana wartość intensywności wietrzenia w pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje, sypialnie, kuchnie, itp.) wynosi 0,3 [h-1] zgodnie z ČSN EN 15665 / Z1. W celu uzyskania wyższej jakości powietrza w pomieszczeniach zaleca się, zgodnie z normą ČSN EN 15251, zakres intensywności wentylacji 0,5 - 0,7 [h-1].  Ta wartość mówi nam, ile razy na godzinę musimy wnosić świeże powietrze do pomieszczenia w ilości, która odpowiada całkowitej objętości wentylowanego pomieszczenia. Poniższa tabela podaje zalecane wartości normatywne dla wentylacji w budynkach mieszkalnych 

  Wietrzenie

  Wietrzenie ciągłe
  (przepływ powietrza z zewnątrz)

  Wietrzenie uderzeniowe
  (przepływ powietrza odciąganego)

  Intensywność wietrzenia
  [ h−1 ]

  Dawka na osobę
  [ m3/h.os ]

  Kuchnie
  [ m3/h ]

  Łazienki
  [ m3/h ]

  WC
  [ m3/h ]

  Wartość minimalna

  0,3

  15

  100

  50

  25

  Wartość zalecana

  0,5

  25

  150

  90

  50

   

  Jako kryterium oceny jakości powietrza we wnętrzach w praktyce używa się w zwłaszcza stężenia dwutlenku węgla CO2, ewentualnie wilgotności względnej powietrza.

  Stężenie dwutlenku węgla CO2

  350 – 450

  [ ppm ]

  środowisko na zewnątrz w przyrodzie

  450 – 800

  [ ppm ]

  środowisko na zewnątrz w mieście

  do 1000

  [ ppm ]

  poziom bez nieprzyjemnych odczuć

  1200 - 1500

  [ ppm ]

  zalecany maksymalny poziom CO2 w pomieszczeniach

  1000 - 2000

  [ ppm ]

  objawy zmęczenia i obniżanie stężenia, uczucie wydychanego powietrza

  2000 - 5000

  [ ppm ]

  następują bóle głowy

  5000

  [ ppm ]

  obniżone stężenie, zmęczenie, bóle głowy

  ponad 5000

  [ ppm ]

  nudności i przyspieszony puls

  ponad 15000

  [ ppm ]

  Problemy z oddychaniem, zawroty głowy

  ponad 40000

  [ ppm ]

  możliwa utrata przytomności

  ppm … parts per million (z angielskiego) - liczba szukanych cząstek w jednym milionie pozostałych cząstek

   

  Wilgotność względna powietrza

  poniżej 40

  [ % ]

  wysychanie śluzówki dróg oddechowych – mniejsza odporność organizmu na zakażenia

  45 – 55

  [ % ]

  zalecany zakres

  ponad 60

  [ % ]

  występowanie pleśni, rozmnażanie roztoczy

   

  Z podwyższoną wilgotnością powietrza jest bezpośrednio związana również problematyka powstawania wilgotnych miejsc na chłodnych miejscach we wnętrzach i w efekcie rozwój pleśni.

 5. KORALUX - Jak prawidłowo umieścić grzejnik rurowy, aby nie dochodziło do korozji?

  Korozja zazwyczaj nie jest kwestią jakości grzejnika rurowego, ale środowiska zewnętrznego działającego na powierzchnię grzejnika (wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu) i jego umieszczenie w pomieszczeniu.

  Dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed korozją trzeba, aby

  grzejnik był umieszczony poza zasięgiem pryskającej wody (przede wszystkim chodzi o miejsca nad wanną / kabiną prysznicową – strefa 0 i 1).

  Grzejników umieszczonych w zasięgu rozpryskiwania wody lub agresywnych roztworów nie może obejmować gwarancja na korozję lub zmiany wyglądu powierzchni.

  (W przypadku kombinowanych lub elektrycznych grzejników rurowych jest niezbędne, aby gniazdko znajdowało się aż w strefie 3 (0,6 m od granicy wanny, kabiny prysznicowej).)

  miejsce, gdzie znajduje się grzejnik, było dostatecznie wietrzone.

  To znaczy, że jest zapewniona dostateczna wymiana powietrza. W tych miejscach może łatwo dochodzić do skraplania wilgoci z powietrza w formie kondensatu na chłodnych grzejnikach, szczególnie w przypadku wyłączonych, a więc zimnych grzejnikach.. Tak skroplona wilgoć następnie niekorzystnie działa na powierzchnię grzejnika i w razie długotrwałego działania powoduje jego korozję.

  W przypadku, kiedy nie można zapewnić regularnego wietrzenia, ewentualnie nie jest zapewniona stała wymiana powietrza, jest konieczna praca ciągła grzejników, aby zapobiec powstawaniu chłodnych powierzchni, na których dochodziłoby do skraplania wilgoci z powietrza.

  Wymagania dotyczące wietrzenia: 

  Pomieszczenia

  Intensywność wymiany powietrza

  Kuchnie

  50 l/s - podczas pracy

  12 l/s - podczas wietrzenia ciągłego lub otwarte okna

  Łazienki, toalety

  25 l/s - podczas używania

  10 l/s - podczas wietrzenia ciągłego lub otwarte okna

  Garaże

  a) samodzielne

  b) wspólne

   

  50 l/s - samodzielne

  805 l/s na samochód - wspólne

   

 6. KORALUX - Jaka jest różnica między poszczególnymi modelami grzejnika rurowego KORALUX?
  • Oznaczenie modeli LINEAR oznacza, że rury poziome są proste

   

  • Oznaczenie modeli RONDO oznacza, że rury poziome są wygięte

    

  • Oznaczenie modeli - M oznacza, że grzejnik ma też centralne przyłącze

    

  Model KORALUX

  Skrót

  Średnica rur poziomych [mm]

  Wymiary stalowych profili D [mm]

  Rozstaw (odległość osi) rur poziomych [mm]

  LINEAR

  MAX

  KLM

  Ø 24

  41 x 35

  35

  MAX - M

  KLMM

  COMFORT

  KLT

  Ø 24

  41 x 35

  40

  COMFORT - M

  KLTM

  CLASSIC

  KLC

  Ø 20

  40 x 30

  40

  CLASSIC - M

  KLCM

  EXCLUSIVE - M

  KLXM

  Ø 22

  40 x 30

  40

  RONDO

  MAX

  KRM

  Ø 24

  41 x 35

  35

  MAX - M

  KRMM

  COMFORT

  KRT

  Ø 24

  41 x 35

  40

  COMFORT - M

  KRTM

  CLASSIC

  KRC

  Ø 20

  40 x 30

  40

  CLASSIC - M

  KRCM

  EXCLUSIVE - M

  KRXM

  Ø 22

  40 x 30

  40

  STANDARD

  SZT.

  Ø 20

  40 x 30

  80

 7. RADIK - Czy można zamówić zapasowe osłony boczne, kratki i akcesoria do ich umocowania?

  Tak, części zamienne grzejników płytowych można samodzielnie zamówić (patrz poniżej).

  • Osłony boczne grzejników RADIK wyprodukowane po 2011 roku

  Osłona boczna grzejnika RADIK

   

   

  Wysokość H

  TYP 11, 20, 21

  TYP 22

  TYP 33

  200

  -

  Z-BKN-22-200R

  Z-BKN-33-200R

  300

  Z-BKN-11-300R

  Z-BKN-22-300R

  Z-BKN-33-300R

  400

  Z-BKN-11-400R

  Z-BKN-22-400R

  Z-BKN-33-400R

  500

  Z-BKN-11-500R

  Z-BKN-22-500R

  Z-BKN-33-500R

  554

  Z-BKN-11-554R

  Z-BKN-22-554R

  Z-BKN-33-554R

  600

  Z-BKN-11-600R

  Z-BKN-22-600R

  Z-BKN-33-600R

  700

  Z-BKN-11-700R

  Z-BKN-22-700R

  Z-BKN-33-700R

  900

  Z-BKN-11-900R

  Z-BKN-22-900R

  Z-BKN-33-900R

  • Osłony górne/kratki grzejników RADIK wyprodukowane po 2011 roku

  Osłona górna RADIK

   

   

  Długość L

  TYP 11, 20, 21

  TYP 22

  TYP 33

  400

  Z-HK-11-040

  Z-HK-22-040

  Z-HK-33-040

  500

  Z-HK-11-050

  Z-HK-22-050

  Z-HK-33-050

  600

  Z-HK-11-060

  Z-HK-22-060

  Z-HK-33-060

  700

  Z-HK-11-070

  Z-HK-22-070

  Z-HK-33-070

  800

  Z-HK-11-080

  Z-HK-22-080

  Z-HK-33-080

  900

  Z-HK-11-090

  Z-HK-22-090

  Z-HK-33-090

  1000

  Z-HK-11-100

  Z-HK-22-100

  Z-HK-33-100

  1100

  Z-HK-11-110

  Z-HK-22-110

  Z-HK-33-110

  1200

  Z-HK-11-120

  Z-HK-22-120

  Z-HK-33-120

  1400

  Z-HK-11-140

  Z-HK-22-140

  Z-HK-33-140

  1600

  Z-HK-11-160

  Z-HK-22-160

  Z-HK-33-160

  1800

  Z-HK-11-180

  Z-HK-22-180

  Z-HK-33-180

  2000

  Z-HK-11-200

  Z-HK-22-200

  Z-HK-33-200

  2300

  Z-HK-11-230

  Z-HK-22-230

  Z-HK-33-230

  2600

  Z-HK-11-260

  Z-HK-22-260

  Z-HK-33-260

  3000

  Z-HK-11-300

  Z-HK-22-300

  Z-HK-33-300

   

  • Uchwyty osłony górnej grzejnika RADIK

  Uchwyt osłony górnej

   

   

  Nazwa

  Numer zamówieniowy

   

  Uchwyt osłony górnej Radik do typu 11

  Z-DHK-11

  Uchwyt osłony górnej Radik do typu 20, typ 21 – do H 500, 600, 900

  Z-DHK-20

  Uchwyt osłony górnej Radik do typu 21 - do H 200, 300, 400, 554

  Z-DHK-21

  Uchwyt osłony górnej Radik do typu 22 i 33 - do H 200, 300, 400, 554

  Z-DHK-22

  Uchwyt osłony górnej Radik do typu 22 i 33 - do H 500, 600, 900

  Z-DHK-22-2

  Uchwyt osłony górnej Radik do typu 20 - 33 - przezroczysty

  Z-ND-038

  Uchwyt osłony górnej Radik do typu 20 - 33- biały

  Z-ND-046

              

  • Uchwyty osłony bocznej grzejnika RADIK

                                                                     

   

  Osłona KORADO: Z-ND-039.                Zamek plastikowy do osłony bocznej: Z-ND-011.

  Do grzejników RADIK do 2011 roku     Do grzejników RADIK od 2011 roku

   

 8. RADIK - W jaki sposób mogę jednoznacznie identyfikować grzejnik RADIK, który mam w domu?

  Identyfikacja naszego grzejnika płytowego jest realizowana nadrukiem z podaniem daty i godziny produkcji umieszczonym na lewo na dole na tylnej stronie płyty grzejnika.

 9. RADIK - Jak mam demontować górną kratkę i osłony boczne z grzejnika płytowego RADIK?
  • Grzejniki wyprodukowane po 2011 roku.

  -       Najpierw trzeba wyjąć ogranicznik górnej osłony.

  -       Następnie zdjąć osłonę boczną KORADO.

  -       Najpierw osłonę boczną przesunąć do góry (ręką uderzyć od spodu osłony) a następnie zdjąć w bok (według strzałek na schemacie).

    

  -       Teraz już można przesunąć i  zdjąć górną osłonę grzejnika / kratki.

  • Grzejniki wyprodukowane przed rokiem 2011.

  Demontaż

  -       Najpierw trzeba chwycić osłonę boczną w miejscu górnego i dolnego otworu i ostrożnie przesunąć ją (o ok. 1 mm) poziomo po wyprowadzeniach od grzejnika.

  -       Następnie lekko uderzyć (otwartą dłonią) w dolną krawędź osłony bocznej w górę (osłona boczna przemieści się o ok. 2 mm w górę).

  -       Ponownie ostrożnie posunąć osłonę boczną poziomo po wyprowadzeniach od grzejnika.

  -       To samo należy zrobić z przeciwległą osłoną boczną.

  -       Górną kratkę należy przesunąć poziomo na jedną stronę, aby górna część panelu bocznego nie zachodziła już na kratkę. Ostrożnie podnieś koniec kratki nad ścianą boczną.

  -       To samo zrobić z drugim końcem kratki.

  -       Kratka jest zamocowana na grzejniku za pomocą plastikowego „haka” w kształcie „J”. Konieczne jest sprawdzenie, gdzie, po której stronie grzejnika  (przód lub tył) znajduje się „pionowa nóżka” tego haka.

  -       Następnie można ostrożnie podnieść kratkę w górę (maks. 3 mm), powoli obracać i podnosić tak, aby z kratką jednocześnie był wyciągany hak - nie na odwrót! Spowoduje to uwolnienie  haka i w efekcie zdemontowanie kratki.

  -       Hak wyjąć z kratki. 

  -       Należy pamiętać, w którym otworze kratki był hak i w jakim kierunku był skierowany. To samo dotyczy kratki.

  Ponowny montaż

  -       Kratkę (bez haka) położyć na grzejnik.

  -       Końce kratki kolejno wsunąć pod zaokrąglone krawędzie osłon bocznych.

  -       Jedną ręką umieszczoną na osłonie bocznej (w przybliżeniu w połowie wysokości grzejnika) trzeba delikatnie poziomo naciskać w stronę grzejnika a drugą lekko uderzać (otwartą dłonią) w górną zaokrągloną krawędź osłony bocznej w dół - osłona zapadnie do wyprowadzeń grzejnika.

  Następnie umocować kratkę hakiem - hak zasunie się do pierwotnego otworu. To przeprowadza się lekko ukośnie "po szczycie" litery "J", dopiero potem hak na stronie szczytu będzie całkowicie zasunięty, następnie docisnąć też na stronie „nóżki“.

 10. RADIK - Czy cena grzejników płytowych RADIK obejmuje elementy do ich mocowania?

  Grzejniki płytowe RADIK są w podstawowym wyposażeniu dostarczane wraz z potrzebną liczbą odpowiadających elementów do mocowania na ścianę.

  Przegląd wariantów elementów mocujących jest podany w katalogu KORAMONT.

 11. RADIK - Jak prawidłowo użyć szablonu montażowego?

  Szablonu montażowego można użyć do wszystkich modeli grzejników płytowych firmy KORADO z podłączeniem dolnym i rozstawem 50 mm. Szablon składa się z 2 podstawowych części - blachy i elementu połączeniowego. Dla każdego z nich jest wybór z dwóch pozycji:

  Wybór "Blachy":

  Zależy od modelu i typu montowanych grzejników.

  Blacha 100

  Blacha 155

  przeznaczona do wszystkich modeli (oprócz typu VKU 33 - o ile montaż jest z lewym dolnym podłączeniem)

  do wszystkich modeli bez wyjątku

   

  Wybór "Elementu połączeniowego":

  Zależy od typu armatury do podłączenia grzejnika.

  Element połączeniowy z gwintami wewnętrznymi G½

  Element połączeniowy z gwintami zewnętrznymi G¾

  na armaturę z zewnętrznym gwintem przyłączeniowym G ½ np. śrubunek odcinający (jeżeli są użyte czarne rury stalowe)

  do armatury z nakrętką nasadową (≈ redukcja G ¾ na G ½ ) z gwintem wewnętrznym G¾ np. kompaktowa armatura typu "H"* (jeżeli są użyte rury miedziane, plastikowe klub z kombinacji plastiku z metalem)

  *          2 szt. redukcja ½" na ¾", która jest konieczne do połączenia grzejników z armaturą przyłączeniową, użyje się dopiero po montażu grzejnika.

  Ważne dla praktyki:

  Patrz instrukcja użycia szablonu montażowego

 12. RADIK - Czy jesteście w stanie wyprodukować nietypowe wymiary grzejnika płytowego?

  Z powodu wprowadzonej produkcji seryjnej to, niestety, nie jest możliwe.

 13. RADIK - Jaka armatura regulacyjna jest użyta do grzejników płytowych w wersji VK?

  Zawsze jest używana armatura firmy HEIMEIER, która w tej branży należy do europejskiej czołówki. Oznaczenie numeryczne jest wybite na powierzchni zaworu i można je odczytać po zdjęciu głowicy ręcznej lub termostatycznej. Jeżeli trzeba wymienić zawór w grzejniku, jest bezwarunkowo konieczna najpierw identyfikacja zaworu według wybitych numerów i dopiero potem można go zamówić. Podana armatura nie jest w żadnym wypadku wzajemnie zamienna z wyjątkiem 4333 i 4360, które można wzajemnie zamieniać.

   

  1. Od 1994 do 1997 - wkładka zaworu z gwintem M 22 x 1,5 i oznaczeniem 4326 (nr zam.: Z-ND-004)

  1. Od 1997 do 2000 - wkładka zaworu z gwintem G ½ i oznaczeniem 4324 (nr zam.: Z-ND-005)

  1. Od 2000 do 2005 - włożony zawór z gwintem G ½ i oznaczeniem 4340 (nr zam.: Z-ND-009)

  1. Od 2005 do 2015 - włożony zawór z gwintem G ½ i oznaczeniem 4333 (nr zam.: Z-ND-015)

  (w modelach VKM i COMBI VK już od 4/2004).

  1. Od 2015 - włożony zawór z gwintem G ½ i oznaczeniem 4360 (nr zam.: Z-ND-057)

 14. RADIK - Jak wymienić grzejnik członowy na płytowy?

  Do szybkiej wymiany żeliwnych lub stalowych grzejników członowych z rozstawem przyłącza 500 mm jest przeznaczony model RADIK KLASIK - R. Wielkość nowego grzejnika można znaleźć w poniższej tabeli. Tu znajdziemy odpowiednią wielkość nowego grzejnika pod warunkiem, że nie zmieniają się parametry układu grzewczego ani obiektu (ocieplenie, nowe okna, itp.). W razie przeprowadzania większych zmian budowlanych zalecamy przeliczenie strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń, aby nie instalować grzejników o nadmiernej mocy.

 15. Informacje ogólne - Jak rozwiązywać ewentualne reklamacje wyrobów firmy KORADO, a.s.?

  Dane kontaktowe do składania reklamacji:

  tel.: +48 668 150 322
  e-mail: info@korado.pl

 16. Informacje ogólne - W jaki sposób mogę grzejniki czyścić?

  Grzejniki z finalnym wykończeniem powierzchni mogą być czyszczone z pomocą odpowiednich środków czyszczących używanych normalnie w gospodarstwie domowymi, bez jakichkolwiek niekorzystnych zmian lakierowanej powierzchni. Te środki nie mogą być ścierne (ścierają powłokę lakierniczą) ani silnie alkaliczne lub kwaśne (agresywne chemicznie).

  Prosty sposób czyszczenia grzejników płytowych i designowych jest możliwy z pomocą szczotki do czyszczenia (nr zam.: Z-D029). Do jej użycia nie trzeba demontować kratek ani osłon bocznych. Długość szczotki do czyszczenia wynosi 1,135 m, szczeciny są zwierzęcego pochodzenia (kozi włosie), rękojeść jest drewniana.

 17. Informacje ogólne - Czy istnieje możliwość naprawy mechanicznego uszkodzenia lakieru na grzejnikach?
  Lakier korekcyjny – CRAMER

  Lakier korekcyjny z pędzelkiem służy do przeprowadzenia napraw drobnych uszkodzeń powierzchni grzejników. 

  Emalia ceramiczna w sprayu

  Emalia ceramiczna w sprayu jest przeznaczona jest do przeprowadzenia napraw drobnych uszkodzeń na powierzchniach grzejników. 

  Więcej informacji na temat obróbki powierzchniowej

 18. Informacje ogólne - W jaki sposób można zamówić produkty Waszej firmy?

  Dystrybucja naszych produktów przebiega wyłącznie za pośrednictwem zalecanej sieci sklepów specjalistycznych, gdzie chętnie poradzą z wyborem i przedłożą ofertę cenową. Zamówienie bezpośrednio z zakładu produkcyjnego nie jest możliwe. Termin realizacji zamówienia,  zależy od konkretnego typu produktu.

 19. Informacje ogólne - W jaki sposób zalecają Państwo podłączenie Waszych grzejników do układu z wymuszonym obiegiem z punktu widzenia użytych zaworów?

  Zalecamy podłączenie grzejnika tak, aby zawory umożliwiały:

   • regulację przepływu substancji ciepłonośnej
   • możliwość zamknięcia na stronie wejścia i wyjścia
   • regulację temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

  Ważne dla praktyki - zalecane użycie armatury:

  1. rurociąg wody wejściowej:
  2. rurociąg wody wyjściowej:
   • śrubunek minimalnie z funkcją odcinania (grzejnik wyłączony, układ grzewczy pracuje)
   • śrubunek też z funkcją regulacyjną lub z możliwością opróżniania i napełniania grzejnika (konieczne użycie specjalnego przyrządu)
   • śrubunek z odpowiednimi funkcjami może być zintegrowany do armatury przyłączeniowej (armatura "H" - rurociąg wejściowy i wyjściowy z rozstawem 50 mm)
 20. Informacje ogólne - Czy mogę Waszych grzejników użyć w układzie grzewczym z obiegiem grawitacyjnym?

  RADIK                         -           TAK, ale tylko następujące typy:         KLASIK, KLASIK – R, KLASIK – Z, PLAN KLASIK, PLAN KLASIK – R, LINE KLASIK, LINE KLASIK – R, HYGIENE, CLEAN

  KORALUX                    -           TAK

  KORATHERM               -           NIE

 21. Informacje ogólne - Jak określić moc cieplną dla innego gradientu temperaturowego?

  Moc każdego grzejnika zmienia się w zależności od gradientu temperaturowego.

  Według normy EN 442 (Grzejniki) moc cieplna musi być mierzona w niezależnym akredytowanym laboratorium dla gradientu temperaturowego 75/65/20°C. To znaczy wejściowa substancja ciepłonośna do grzejnika o temperaturze 75°C, wyjściowa substancja ciepłonośna z grzejnika o temperaturze 65°C prze projektowej temperaturze powietrza 20°C w ogrzewanym pomieszczeniu.

  Jeżeli te temperatury zmienią się, dojdzie też do zmiany mocy cieplnej grzejnika. Z Tego powodu oferujemy w naszych katalogach moce grzejników dla kilku powszechnie stosowanych gradientów temperaturowych (90/70/20, 75/65/20, 70/55/20, 55/45/20). W razie używania innego gradientu temperaturowego, niż podany w naszych materiałach, można użyć naszych interaktywnych konfiguratorów, które umożliwiają przeliczenie mocy dla dowolnego gradientu temperaturowego.

 22. Informacje ogólne - Czy można dobrać grzejniki o odpowiedniej mocy na podstawie wymiarów pomieszczenia?

  Określanie wielkości grzejników na podstawie wewnętrznych objętości pomieszczenia było w przeszłości bardzo popularne, ponieważ chodziło o bardzo proste obliczenia, ale niestety z dzisiejszego punktu widzenia bardzo niedokładne. Dlatego zalecamy oparcie się na projekcie układu grzewczego, który jednoznacznie określa straty ciepła poszczególnych pomieszczeń i gradient temperaturowy układu grzewczego, na podstawie których jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednie grzejniki.

 23. Informacje ogólne - Jak wybiorę odpowiedni grzejnik?

  Przed wybraniem odpowiedniego grzejnika trzeba zadać sobie podstawowe pytania.

  • Jakiej mocy cieplnej potrzebuję?

  -       Potrzebna moc odpowiada stratom cieplnym pomieszczenia

  -       Obliczenia strat cieplnych są podane w dokumentacji projektowej układu grzewczego

  • W jakim pomieszczeniu chcę grzejnik zainstalować?

  -       Suche/wilgotne środowisko

  -       Ograniczenia przestrzenne (długość, wysokość, głębokość, umieszczenie głowicy termostatycznej)

  -       Ciągle ogrzewane środowisko /obiekt

  -       periodycznie

  • Czego oczekuję od grzejnika?

  -       Praktyczność

  -       Design

  -       Suszenie

  -       Limity cenowe

  Na podstawie potrzeb i wymagań można wybrać z naszego asortymentu, który ma następujący podział.

  • Grzejniki płytowe RADIK

  -       Dzielą się według sposobu podłączenia (boczne lub dolne)

  -       Dzielą się według wyglądu płyty przedniej (profilowana, gładka, gładka z drobnymi wytłoczeniami)

  -        Ze zintegrowaną wkładką zaworową / bez zintegrowanej wkładki zaworowej

  -       Poziomy / pionowy

  -       Asortymentem uzupełniającym jest suszarka

  • Grzejniki rurowe KORALUX

  -       5 podstawowych modeli różniących się średnicą i rozstawem rur poziomych

  -       Asortymentem uzupełniającym jest suszarka i wieszak

  • Grzejniki designowe KORATHERM

  -       Poziomy/ pionowy

  -       Asortymentem uzupełniającym jest suszarka i wieszak

 24. Informacje ogólne - Czy można używać miernika ciepła (rozdzielacza kosztów) na Waszych grzejnikach?

  Użycie mierników ciepła na naszych grzejnikach jest możliwe i bardzo częste. Spółka KORADO, a.s. nie jest jednak dostawcą tych systemów, ponieważ sposób mierzenia i montażu mierników ciepła na grzejnik jest „know-how“ firm, które te mierniki produkują. Z pytaniami w tej kwestii należy się zwracać bezpośrednio do dostawcy konkretnego rozdzielacza kosztów. 

  Jeżeli podczas montażu miernika dojdzie do mechanicznego lub innego naruszenia wykończenia powierzchni grzejnika, zanika gwarancja na wykończenie powierzchni i szczelność grzejników dla obu stron płyty. Wyznaczoną granicą dla straty gwarancji jest powierzchnia w odległości 250 mm od miejsca mechanicznego lub cieplnego uszkodzenia płyty (miejsce zgrzewu, powierzchnia z usuniętym wykończeniem powierzchni podczas przygotowania połączenia, itp.) i jakakolwiek innych wad spowodowanych takim mechanicznym lub innym naruszeniem wykończenia powierzchni.