Przetwarzanie danych osobowych

Gromadzone informacje i ich wykorzystanie

Dostęp do stron www.korado.pl może być ze strony Prowadzącego uwarunkowany podaniem niektórych danych osobowych Użytkownika w myśl ustawy nr 110/2019 Dz.U., o ochronie danych osobowych i ewentualnie innych przepisów prawnych w obowiązującym brzmieniu. W takim przypadku Prowadzący będzie dysponować tymi danymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Podając te dane użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prowadzącego.

Przekazywanie danych osobowych

Prowadzący współpracuje z podmiotami, które świadczą na jego rzecz różne usługi. Te podmioty, jeżeli są do tego uprawnione, mogą dysponować danymi osobowymi Użytkownika, przy tym z tymi informacjami pracują tylko w ramach pełnienia swoich zobowiązań i nie mogą ich użyć do innego celu. Prowadzący nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych trzecim stronom.

Prowadzący zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania lub przekazania jakichkolwiek danych, które będą potrzebne do dotrzymania wymagań przepisów prawnych, do ochrony integralności sieci, do spełnienia wymagań Użytkownika, lub w postępowaniu sądowym i dochodzeniu w interesie publicznym.

Jeżeli Użytkownik życzy sobie skorygować dane osobowe, które są w posiadaniu Prowadzącego, może tego zażądać pod adresem e-mail info@korado.cz lub pod adresem pocztowym prowadzącego podanym na stronie o prawach autorskich.

Kod stron trzecich

Na tych stronach internetowych wykorzystujemy kody od spółki Google, Inc. (Dalej tylko „Google“), które nam pomagają analizować zachowanie odwiedzających strony internetowe.

Google Analytics

Te strony korzystają z usługi Google Analytics,świadczonej przez spółkę Google. Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi zapisywanymi w komputerze Użytkownika, umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z tej strony przez jej Użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookies, dotyczące korzystania ze stron (łącznie z adresem IP Użytkownika) będą przez spółkę Google przenoszone i zapisywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie wykorzystywać te informacje do celów analizy korzystania ze stron i tworzenia raportów o ich aktywności, przeznaczonych dla prowadzącego strony, oraz do świadczenia innych usług dotyczących aktywności na tronach i korzystania z Internetu ogólnie. Google może też udzielić informacji trzecim osobom, o ile będzie to wymagane przez prawo, lub takie trzecie osoby będą przetwarzać te informacje na rzecz Google. Google nie będzie kojarzyć adresu IP Użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi, które ma do dyspozycji. Użytkownik może odmówić używania plików cookies w odpowiednim nastawieniu w swojej przeglądarce, ale należy sobie zdać sprawę z tego, że w takim przypadku Użytkownik nie będzie w stanie w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji tych stron internetowych. Korzystając z tych stron Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez spółkę Google, w podany powyżej sposób i do podanych powyżej celów.

Szczegółowe informacje o Google Analytics i ochronie danych osobowych można znaleźć na: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html.

Aby zapobiec śledzeniu, można zainstalować dodatek do swojej przeglądarki internetowej: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

„Cookies“ są to informacje, które są przenoszone ze stron internetowych na dysk komputera Użytkownika. Cookies umożliwiają stronom internetowym zapamiętanie ważnych informacji, które Użytkownikowi ułatwią dalsze korzystanie z nich.

Jak większość stron internetowych, również strony Prowadzącego wykorzystują cookies. Na podstawie anonimowych obiektów danych na prz7ykład Prowadzący obserwuje całkowitą liczbę odwiedzających te strony.

Jeżeli Użytkownik nie chce korzystać z cookies, lub chce, aby przeglądarka internetowa informowała o użyciu cookies, musi w swojej przeglądarce internetowej wybrać odpowiednią opcję. Jeżeli Użytkownik zablokuje wszystkie cookies, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji tych stron.

Linki do innych stron

Na stronach www.korado.pl są podane linki do stron, nad którymi Prowadzący nie ma kontroli. Jeżeli Użytkownik odwiedzi któreś z tych stron, powinien zapoznać się z ich zabezpieczeniem w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postępowanie i politykę innych podmiotów.

Zmiany w polityce ochrony danych osobowych

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany kiedykolwiek swojej polityki ochrony danych osobowych, przy tym aktualny stan będzie zawsze zamieszczony na tych stronach internetowych.

Zachowanie Użytkowników

Korzystając z tych stron Użytkownik nie może ingerować do bezpieczeństwa tych stron, nie może tych stron wykorzystywać do przekazywania szkodliwych plików i starać się przeniknąć na publicznie niedostępne miejsca tych stron. Użytkownik jest też obowiązany uszanować prawa autorskie Prowadzącego w odniesieniu do tych stron.

Znaki towarowe

Niektóre nazwy lub oznaczenie produktów i formy podane na tych stronach mogą być chronionymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i korzystają z ochrony według obowiązujących przepisów prawnych. Dla ich dalszego wykorzystywania jest konieczne zapoznanie się z tymi przepisami.

Odpowiedzialność i obywatelstwo

Ewentualne ryzyka wynikające dla Użytkownika z korzystania z tych stron leżą całkowicie po stronie Użytkownika a Prowadzący nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Wszelkie spory zaistniałe w związku z korzystaniem z tych stron będą rozpatrywane przez sąd właściwy terytorialnie w Republice Czeskiej i zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej.

Postanowienia niniejszych Zasad, które z jakiegokolwiek powodu staną się niewykonalne, będą uważane za niezależne od pozostałych postanowień i nie będą miały wpływu na ich ważność i wykonalność.

Ta strona korzysta z plików cookie.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które podajesz lub zbierasz podczas korzystania z ich usług.

Ustawienia
Zezwól na wszystko