KORATHERM dobór grzejnika i obliczania wydajności cieplnej

Program do obliczania wydajności cieplnej grzejników dekoracyjnych KORATHERM

Obliczania wydajności cieplnej według parametrów zdefiniowanych przez użytkownika (temperatura pokojowa, gradient temperatury, wymiary i wydajność cieplna). Użytkownik może wybrany model grzejnika zapisać i przechowywać w bazie danych, z którą można dalej pracować. Aplikacja działa w MS Excel 2003 lub w wersjach nowszych, należy wyłączyć Makra w zabezpieczeniu aplikacji.

Program do obliczania wydajności cieplnej grzejników dekoracyjnych KORATHERM