Często zadawane pytania

Podczas normalnej pracy w wyniku przepływu powietrza wilgotność jest bezpiecznie odprowadzana na zewnątrz bez skraplania wewnątrz jednostki. Tym nie mniej nie można całkowicie wykluczyć ewentualnego powstawania skroplin, dlatego nasze lokalne jednostki wentylacyjne dzięki swojej konstrukcji i sposobowi montażu (nachylenie rury połączeniowej) są w stanie odprowadzać ewentualny kondensat na zewnątrz konstrukcji obwodowej, gdzie w naturalny sposób odkapie do otoczenia.