Często zadawane pytania

Do każdej jednostki jest załączony szczegółowy opis montażu, według którego można prawidłowo zainstalować wyrób. Ogólnie zalecamy zlecenie montażu firmie specjalistycznej, która poradzi sobie w szczególności z wywiercenie przepustu przez ścianę obwodową obiektu (wiercenie rdzeniowe) a następnie fachowo podłączy jednostkę wentylacyjną do sieci elektrycznej.

Wiercenie z rdzeniem

Minimalna grubość ściany
x [mm]

Średnica

wierconego otworu
D [mm]

Średnica zewnętrzna rury PVC
d [mm]

Długość rury PVC
L [mm]

KORAVENT 100

nie jest ograniczone

D ≥ 82

d = 80

L = 500
L =  1000

nie jest ograniczone

D ≥ 120

d = 110

L = 390

KORASMART 1300

KORASMART 1400

KORASMART TUBE 2400

x ≥ 270

D ≥ 162

d = 160

L = 500

KORASMART TUBE 2400E

 

Utrzymanie bieżące naszych lokalnych jednostek wentylacyjnych polega na terminowej wymianie filtrów.

Wymiana filtra

Sygnalizacja wymiany filtra - priorytet

Warianty filtrów

I.

II.

Doprowadzenie powietrza

Odprowadzenie powietrza

KORAVENT 100

znaczne obniżenie wydajności

Sygnalizacja na wyświetlaczu
=
 6 miesięcy pracy

G3
F5
węgiel aktywowany

-

KORASMART 1300
KORASMART 1400

sygnalizacja na wyświetlaczu
=
zmiana poboru prądu

6 miesięcy
pracy

F7
węgiel aktywowany

G3

KORASMART TUBE 2400

sygnalizacja kontrolką LED

12 miesięcy pracy

G3

G3

KORASMART TUBE 2400E