Często zadawane pytania

„Świeże“ powietrze z zewnątrz w zależności od otoczenia zawiera różne ilości niepożądanych substancji (cząstki pyłu, pyłki, spaliny, zapach biologiczny, itd.), dlatego zaleca się wzięcie pod uwagę rzeczywistej jakości dostarczanego powietrza zewnętrznego i wybór odpowiedniej filtracji. Inne warunki znajdują się w pośrodku zabudowy w dużym mieście, w pobliżu ruchliwej drogi lub obszaru produkcyjnego, a inne w obszarze górskim w pobliżu lasu.

 

Typy filtrów według ČSN EN 779 do standardowego wietrzenia

Przykłady separowanych substancji

Gruby pył
G
x ≥ 10 μm

G1

liście, owady, włókna tekstylne, piasek,
popiół lotny, krople wody, włosy

G2

G3

pyłek kwiatowy, wznoszący się pył, mgła

G4

Średnio gruby pył
M (F)

M(F)5

spory, pył cementowy (gruba frakcja),
cząstki powodujące plamy lub osiadanie pyłu

M(F)6

większe bakterie, zarodki na cząstkach nośnych aerozoli,
PM 10 - pył

Drobny pył
F

F7

bakterie, spory, nagromadzona sadza, pył cementowy (drobna frakcja), tzw. "pył przechodzący płucami"

Drobny pył
F
x ≥ 1 μm

F8

bakterie, sadza, mgła olejowa, dym tytoniowy (gruba frakcja), dym z tlenków metali (gruba frakcja)

F9

Adsorpcja gazów                                                                                                 A
(węgiel aktywowany)

A

lekkie węglowodory lotne VOC (volatile organic compounds), pary bitumiczne, benzynowe, dziegciowe i naftowe,
zapachy cielesne, cywilizacyjne, szpitalne, spożywcze, kuchenne i gnilne