Często zadawane pytania

W pomieszczeniach mieszkalnych jakość powietrza stopniowo pogarsza się w wyniku działania osób, użytych materiałów budowlanych, urządzeń, itd. Efektywne wietrzenie zapewni wystarczającą ilość świeżego powietrza, tworząc jednocześnie zdrowe i wygodne środowisko dla użytkownika.

Minimalna wymagana wartość intensywności wietrzenia w pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje, sypialnie, kuchnie, itp.) wynosi 0,3 [h-1] zgodnie z ČSN EN 15665 / Z1. W celu uzyskania wyższej jakości powietrza w pomieszczeniach zaleca się, zgodnie z normą ČSN EN 15251, zakres intensywności wentylacji 0,5 - 0,7 [h-1].  Ta wartość mówi nam, ile razy na godzinę musimy wnosić świeże powietrze do pomieszczenia w ilości, która odpowiada całkowitej objętości wentylowanego pomieszczenia. Poniższa tabela podaje zalecane wartości normatywne dla wentylacji w budynkach mieszkalnych 

Wietrzenie

Wietrzenie ciągłe
(przepływ powietrza z zewnątrz)

Wietrzenie uderzeniowe
(przepływ powietrza odciąganego)

Intensywność wietrzenia
[ h−1 ]

Dawka na osobę
[ m3/h.os ]

Kuchnie
[ m3/h ]

Łazienki
[ m3/h ]

WC
[ m3/h ]

Wartość minimalna

0,3

15

100

50

25

Wartość zalecana

0,5

25

150

90

50

 

Jako kryterium oceny jakości powietrza we wnętrzach w praktyce używa się w zwłaszcza stężenia dwutlenku węgla CO2, ewentualnie wilgotności względnej powietrza.

Stężenie dwutlenku węgla CO2

350 – 450

[ ppm ]

środowisko na zewnątrz w przyrodzie

450 – 800

[ ppm ]

środowisko na zewnątrz w mieście

do 1000

[ ppm ]

poziom bez nieprzyjemnych odczuć

1200 - 1500

[ ppm ]

zalecany maksymalny poziom CO2 w pomieszczeniach

1000 - 2000

[ ppm ]

objawy zmęczenia i obniżanie stężenia, uczucie wydychanego powietrza

2000 - 5000

[ ppm ]

następują bóle głowy

5000

[ ppm ]

obniżone stężenie, zmęczenie, bóle głowy

ponad 5000

[ ppm ]

nudności i przyspieszony puls

ponad 15000

[ ppm ]

Problemy z oddychaniem, zawroty głowy

ponad 40000

[ ppm ]

możliwa utrata przytomności

ppm … parts per million (z angielskiego) - liczba szukanych cząstek w jednym milionie pozostałych cząstek

 

Wilgotność względna powietrza

poniżej 40

[ % ]

wysychanie śluzówki dróg oddechowych – mniejsza odporność organizmu na zakażenia

45 – 55

[ % ]

zalecany zakres

ponad 60

[ % ]

występowanie pleśni, rozmnażanie roztoczy

 

Z podwyższoną wilgotnością powietrza jest bezpośrednio związana również problematyka powstawania wilgotnych miejsc na chłodnych miejscach we wnętrzach i w efekcie rozwój pleśni.