Często zadawane pytania

Użycie mierników ciepła na naszych grzejnikach jest możliwe i bardzo częste. Spółka KORADO, a.s. nie jest jednak dostawcą tych systemów, ponieważ sposób mierzenia i montażu mierników ciepła na grzejnik jest „know-how“ firm, które te mierniki produkują. Z pytaniami w tej kwestii należy się zwracać bezpośrednio do dostawcy konkretnego rozdzielacza kosztów. 

Jeżeli podczas montażu miernika dojdzie do mechanicznego lub innego naruszenia wykończenia powierzchni grzejnika, zanika gwarancja na wykończenie powierzchni i szczelność grzejników dla obu stron płyty. Wyznaczoną granicą dla straty gwarancji jest powierzchnia w odległości 250 mm od miejsca mechanicznego lub cieplnego uszkodzenia płyty (miejsce zgrzewu, powierzchnia z usuniętym wykończeniem powierzchni podczas przygotowania połączenia, itp.) i jakakolwiek innych wad spowodowanych takim mechanicznym lub innym naruszeniem wykończenia powierzchni.