Zawór wstawiony Eclipse do grzejników KORADO

Zawór Eclipse 4381

We wszystkich grzejnikach płytowych RADIK w wykonaniu VENTIL KOMPAKT i grzejnikach konstrukcji KORATHERM HORIZONTAL VKM, standardowy zawór wstawiany oznaczony 4360 można zastąpić zaworem Eclipse 4381.

Zawór Eclipse jest wyposażony w regulator przepływu, który działa całkowicie automatycznie. Przepływ masowy można ustawić w zakresie od 10 do 150 kg / h. Wymagany przepływ można ustawić bezpośrednio na zaworze termostatycznym Eclipse, ustawiając odpowiednią wartość na jego skali. Automatyczny ogranicznik przepływu zintegrowany w korpusu zaworu zapewnia ograniczenie maksymalnego przepływu zgodnie z ustawioną wartością odpowiadającą wymaganej mocy grzejnika. Zawór reguluje przepływ niezależnie od różnicy ciśnień.

Szczegółowe informacje o zaworze można znaleźć tutaj.

Zawór wstawiony Eclipse 4381 można zamówić u naszych partnerów biznesowych jako część zamienną pod oznaczeniem Z-ND-068. Tutaj

Instrukcje dla projektowania zaworu:

Projektując grzejniki z zamontowanym zaworem Eclipse należy sprawdzić obliczeniowo, czy wymagany przepływ masowy przez grzejnik nie jest większy niż maksymalny możliwy przepływ przez zawór tj. 150 kg / h. Obliczenia muszą opierać się na określonym spadku temperatury w systemie grzewczym, do którego zaprojektowano grzejniki z zaworem Eclipse.

6. 10. 2020