Deklaracja o właściwościach użytkowych (Declaration of Performance) i oznaczenia CE dla grzejników

Dla grzejników RADIK, KORALUX i KORATHERM wydana została przez Spółkę KORADO S.A. Deklaracja o właściwościach użytkowych, która została opracowana wg rozporządzenia EP i Rady (EU) nr 305/2011. „Deklaracja o właściwościach użytkowych” zastępuje „Deklarację zgodności WE” (wytyczna Rady WE 89/106/EHS jest zniesiona).

Obowiązuje od 1. 7. 2013.

 

1. 7. 2013