První radiátor s řízeným zatékáním

Tradice výroby a užívání deskových otopných těles – radiátorů, se v České republice tvoří již po dobu čtyř desítek let. Tyto radiátory, pro které je typický jejich plochý tvar tvořený jednou, dvěma nebo třemi deskami řazenými za sebou, si získaly velkou oblibu. Na tom se podílí nejen dokonalé zvládnutí výroby, počínaje výběrem vhodných ocelových plechů, technologií jejich lisování, svařování, instalace propojovacích potrubí a dalších prvků, ale též mistrné zvládnutí ochrany proti korozi a povrchové úpravy. V roce 2014 je po delší době na trh uváděna zásadní inovace, radiátor s řízeným zatékáním.

Dlouhou dobu zůstával u deskových radiátorů, vedle volby jeho délky, jako základního výběrového parametru i poměr tepelného výkonu a ceny. Po optimalizaci vzdálenosti desek, tvaru prolisů a konvekčních ploch mezi nimi, se jevilo, že vývoj je ukončen a není kam pokračovat. Na tepelném výkonu deskových otopných těles se sálavá složka a předávání tepla podílí vysokou hodnotou, a to přibližně jednou polovinou u jednodeskového tělesa. Tento velmi příznivý faktor klesá na jednu třetinu u dvojdeskových těles a pochopitelně ještě více u třídeskových těles. Množství tepla, předávaného z radiátoru sáláním, je závislé nejen na vlastnostech, ale i na teplotě čelní desky. Zatímco geometrické rozměry radiátoru a jeho materiálová úprava, ovlivňující intenzitu sálání tepla, jsou veličiny stálé, tak teplota se může měnit. A právě zde vývoj v posledním desetiletí udělal významný krok kupředu.

1. Inovace

 

Dlouhodobým cílem konstruktérů bylo, aby se po zahájení vytápění celý radiátor co nejdříve a rovnoměrně ohřál, a tím byl při daných teplotních poměrech co nejintenzivněji využit. Ukázalo se však, že tento princip není tou nejvyšší dosažitelnou metou. Na trhu deskových těles se objevila konstrukce, ve které otopná voda natéká nejprve do přední desky a následně do druhé. Toto řešení upozornilo na možnost zvětšit podíl sálavé složky na celkovém výkonu těles. (obr. 1).

Významný rozdíl mezi teplotou přední a zadní desky se u sériového zatékání projeví při náběhu, tj. při ohřívání tělesa. Během cca 15 minut se radiátor prohřeje rovnoměrně, a přitom se rozdíly teplot mezi přední a zadní deskou sníží, (obr.2). Konstruktéři společnosti KORADO, a.s. měřením zjistili, že při běžných teplotních poměrech v přechodném období se tepelný výkon zadní desky sériově protékaných desek výrazně snižuje, a že vynecháním zadní desky se výkon tělesa změní. Výsledkem úvah je deskový radiátor s řízeným zatékáním, který umožňuje volbu, zda otopná voda bude protékat pouze čelní deskou, anebo plně oběma. (Obr. 3). Přitom jde o protékání desek paralelní, tedy s nižší hydraulickou ztrátou. (obr. 4).

2. Popis funkce otopného tělesa RADIK RC

RADIK RC je vybaven pozměněnými garniturami propojujícími přední a zadní desku. O způsobu zatékání otopné vody rozhoduje rozdělovací ventil umístěný ve spodní části otopného tělesa na straně s termostatickým ventilem (obr.5).
 Radiátor RADIK RC se na pohled liší... Obr. 6 Radiátor RADIK RC, protékání pouze čelní deskou Volba aretační objímky hlavice ventilu umožňuje jeho přestavení podle toho, která deska bude montáží radiátoru zvolena jako čelní. Pro ověření vlastností tělesa RADIK RC byly zvoleny prakticky identické počáteční podmínky jako pro radiátor se sériovým zatékáním. Při plném paralelním zatékání do obou desek byl průtok oproti sériovému řazení mírně větší. Poté byl rozdělovacím ventilem přepnut režim zatékání pouze na čelní desku.
Došlo k trvalému zvýšení střední teploty čelní desky (obr. 6), 

které se v čase neměnilo a které zvýšilo sálavý tok tepla. Přepnutím zatékání pouze do čelní desky poklesl jmenovitý výkon tělesa na cca 73 %. Tím radiátor RADIK RC získal dvě výkonové hranice, 100 % a 73 %, které lze nastavit hardwarem“ radiátoru, tedy rozdělovacím ventilem.

3. Jaké jsou výhody nové funkce?

Přestože jmenovitý tepelný výkon radiátoru potřebujeme jen na tři až pět týdnů v roce, musí být k dispozici. Proto je běžný radiátor po většinu provozního času předimenzovaný, pocitově „hřeje“ jen jeho malá část a tuto skutečnost nepříznivě vnímá mnoho uživatelů bytů. U RADIKU RC uzavřením průtoku otopné vody do zadní desky tento nedostatek komfortu odstraňuje. Zajímavým parametrem je teplota povrchu stěny za tělesem. Pokud není zadní deska protékána, tak působí jako teplotní štít, což dokazuje povrchová teplota stěny za ní jen 26,9 °C oproti teplotě 41,9 °C u radiátoru se sériovým protékáním.

Deskové radiátory RADIK RC patří k otopným tělesům velmi rychle reagujícím na požadavek změny výkonu, který je nutný zejména v domech s nízkou energetickou náročností. Radiátor v základním provedení umožňuje spodní připojení buď zleva, nebo zprava. Až na stavbě se můžete rozhodnout, jak se radiátor namontuje. Drobná úprava spočívá pouze ve volbě aretační objímky hlavice rozdělovacího ventilu zatékání. Novinka je na trhu dostupná od letošního května a to jak v profilovaném provedení tak s hladkou čelní deskou (PLAN). KORADO, a.s.je největší tuzemský výrobce otopných těles a svoji nabídku neustále rozšiřuje o další produkty, které zapadají do systému nízkoenergetického vytápění jako například konvektorová tělesa, která při osazení ventilátorem je možné použít i při nižších teplotních spádech.  

1. 5. 2015