Desková otopná tělesa KORADO, jejich provedení a použití

RADIK jsou ocelová desková otopná tělesa s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupních ploch. Desková otopná tělesa jsou vyráběna v jednoduchém, zdvojeném nebo třídeskovém provedení.

Základní přestupní plochu otopného tělesa tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky. Pro zvýšení tepelného výkonu deskových otopných těles je u některých typů na vnitřní stranu desky přivařena přídavná přestupní plocha. Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Na desková otopná tělesa je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá třídě FePO1 podle EN 10130 a EN 10131.

Deskové otopné těleso nebo deskový radiátor?

Desková otopná tělesa RADIK jsou zákazníky často označována jako deskový radiátor. Nejste si jisti, který název používat? Můžete být klidní – je to jen na Vás, můžete říkat otopné těleso i radiátor. KORADO tuto řadu výrobků označuje jako desková otopná tělesa, pokud ale budete nadále užívat název deskové radiátory, neuděláte chybu. Naši prodejci akceptují Vaši poptávku po deskových radiátorech a obratem nabídnou pro Vás nejvhodnější desková otopná tělesa KORADO.

Použití deskových otopných těles

Desková otopná tělesa RADIK jsou určena k montáži do otopných soustav ústředního vytápění budov s nejvyšším přípustným provozním přetlakem 1,0 MPa, ve kterých se používá jako teplonosná látka voda nebo vodní roztokyo nejvyšší přípustné provozní teplotě 110 °C. Jsou určena pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným a některá i se samotížným oběhem. Vlastnosti teplonosné látky musí být v souladu s normou ČSN 07 7401. Nízký obsah vody v deskovém otopném tělese umožňuje pružnou reakci otopné soustavy na potřebu tepla ve vytápěné místnosti a účinnou termoregulaci.

Desková otopná tělesa RADIK v provedení PLAN svým konstrukčním řešením sledují zkvalitnění designu a výrazu otopného tělesa v interiéru místnosti a jsou inspirací pro náročné zákazníky a bytové architekty.

Desková otopná tělesa RADIK v provedení HYGIENE jsou konstrukčně upravena pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. Tato otopná tělesa byla testována v akreditované zkušebně a získalahygienický atest pro použití ve zdravotnictví a dalších obdobných provozech.

Desková otopná tělesa RADIK jsou vyráběna v 6 základních provedeních, z kterých pak vycházejí jednotlivé modely.

Základní provedení deskových otopných těles RADIK :

  1. Provedení KLASIK – desková otopná tělesa s bočními vývody a tvarovanou přední deskou.
  2. Provedení VENTIL KOMPAKT – desková otopná tělesa se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, se spodními vývody a tvarovanou přední deskou.
  3. Provedení PLAN – desková otopná tělesa s bočními vývody (provedení KLASIK) nebo se spodními vývody (provedení VENTIL KOMPAKT) a s hladkou čelní deskou.
  4. Provedení HYGIENE – desková otopná tělesa bez přídavné plochy, bočních krytů a horní mřížky, s bočními vývody nebo se spodními vývody a s tvarovanou nebo hladkou čelní deskou
  5. Provedení VERTIKAL – svisle orientovaná desková otopná tělesa bez ventilu se spodním středovým připojeníma hladkou nebo prolisovanou čelní deskou.
4. 3. 2013