Úspora nákladů za energie

Úspory nákladů za energie můžete dosáhnout buď při její výrobě nebo při jejím spotřebování.

Při vývoji topného tělesa jsme se zaměřili na splnění podmínky - rychlé reakce na požadavky uživatele, čímž vedle zajištění kvalitní a rovnoměrné pohody je dosaženo i významných finančních úspor.

Teplovodní topení optimalizované v souvislosti s modernizací nabízí enormní potenciál k ušetření energie a ke zvýšení komfortu a pohody. Jiná modernizační opatření rovněž šetří energii, ovšem tato nejsou v poměru k nákladům a využití tak efektivní jako modernizace teplovodního topení. Teplá voda jako nositel tepla je budoucností - flexibilně kombinovatelná se všemi formami energie, přitom hospodárná se zřetelem na investiční náklady a využití.

Prvním krokem k energetickému vylepšení budovy je modernizace topného zařízení a k tomu náležejících komponentů. Otopná tělesa včetně regulátorů nabízejí optimální poměr náklady/užitek a předpoklad, že všechna další energetická zlepšení budovy mohou být plně účinná. Následující grafika ukazuje, že modernizace zařízení je efektivnější než doplňková izolace nebo nová okna.

Zdroj BDH Německo

U kompletní energetické sanace topného zařízení je možno ušetřit až 40 % energie. Jiná modernizační opatření s mnohem vyššími investičními náklady, než je tomu u modernizace topení, takto vysoké úspory energie nedosáhnou.