Ochrana životního prostředí a klimatu

Hlavním původcem skleníkového efektu je produkce CO2. Tato by se měla podle norem EU snížit do roku 2020 minimálně o 27 %.

Největší potenciály úspory energie a snížení produkce CO2 jsou ve stavebním fondu. Zde je primární spotřeba energie na hodnotě zhruba 40 %. Spotřeba tepelné energie by měla být do roku 2020 redukována zhruba o 20 až 25 %.

K realizaci norem EU týkajících se ochrany klimatu nestačí pouze samotné použití obnovitelných zdrojů energie. Hospodárné využití fosilních zdrojů energie v inteligentní kombinaci s moderní technikou zařízení a obnovitelnými energiemi přináší největší užitek. Podstatnou součástí je přitom optimální dodávka energie prostřednictvím moderních tepelných ploch a perfektně optimalizované regulační techniky. Nezávisle na výrobci tepla dosáhnou tato modernizační opatření vysoké úspory energie již při poměrně nízkých investičních nákladech a současně zvyšují komfort bydlení.