RADIK KLASIK

Grzejnik płytowy z bocznym podłączeniem

Model RADIK KLASIK jest płytowym grzejnikiem w wersji KLASIK, który umożliwia lewostronne lub prawostronne boczne podłączenie do układu rozdzielczego systemu grzewczego. Dzięki swojej konstrukcji  RADIK KLASIK przeznaczony jest dla układów grzewczych z wymuszoną lub grawitacyjną cyrkulacją.

Z tyłu modelu RADIK KLASIK przyspawane są dwa górne i dolne uchwyty. Grzejniki o długości 1800 mm oraz dłuższe wyposażone są w sześć przyspawanych uchwytów. Wyjątkiem są grzejniki płytowe o wysokości 200mm, u których nie ma z tylu przyspawanych uchwytów.

Dane techniczne

Wysokość (H)200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Długość (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Głębokość (B)
- Typ 1047 mm
- Typ 1163 mm
- Typ 2066 mm
- Typ 2166 mm
- Typ 22100 mm
- Typ 33155 mm
Rozstaw przyłączeniowyh = H - 54 mm
Gwint przyłączeniowy4 x G½ wewnętrzny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze10 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C)110 °C
Podłączenie grzejnikaz boku z lewej lub prawej strony
Strata ciśnieniaStrata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT.

Moc cieplna [W]


W
?
mm
mm
×

Temperatury

  • t1 - temperatura wody na wlocie
  • t2 - temperatura wody na wylocie
  • ti - żądana temperatura pomieszczenia

Do przeliczenia mocy grzewczych przepisz wartości standardowe.

Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)

Typ 10 Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22 Typ 33
Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm]
Długość [mm] 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 500 600 700 300 400 500 600 700 900 200 300 400 500 600 700 900 200 300 400 500 600 700 900
400 206 242 278 350 220 283 343 401 456 558 335 391 447 298 375 447 515 580 702 386 486 581 672 759 925 552 695 832 962 1089 1331
500 165 212 257 302 347 438 275 354 429 501 570 697 419 489 559 373 469 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 690 869 1040 1203 1362 1664
600 198 254 308 362 416 525 329 425 515 601 683 836 503 587 670 447 562 670 773 870 1052 580 730 871 1007 1138 1388 827 1043 1247 1444 1634 1997
700 360 423 486 613 384 496 601 701 797 976 587 685 782 522 656 782 902 1015 1228 676 851 1016 1175 1328 1619 965 1217 1455 1684 1906 2330
800 411 483 555 700 439 566 686 802 911 1115 670 782 894 596 750 894 1030 1160 1403 519 773 973 1162 1343 1518 1850 747 1103 1390 1663 1925 2178 2662
900 463 544 625 788 494 637 772 902 1025 1255 754 880 1005 671 843 1005 1159 1305 1579 584 869 1094 1307 1511 1707 2082 841 1241 1564 1871 2165 2451 2995
1000 514 604 694 875 549 708 858 1002 1139 1394 838 978 1117 745 937 1117 1288 1450 1754 649 966 1216 1452 1679 1897 2313 934 1379 1738 2079 2406 2723 3328
1100 565 664 763 963 604 779 944 1102 1253 1533 922 1076 1229 820 1031 1229 1417 1595 1929 714 1063 1338 1597 1847 2087 2544 1027 1517 1912 2287 2647 2995 3661
1200 617 725 833 1050 659 850 1030 1202 1367 1673 1006 1174 1340 894 1124 1340 1546 1740 2105 779 1159 1459 1742 2015 2276 2776 1121 1655 2086 2495 2887 3268 3994
1400 720 846 972 1225 769 991 1201 1403 1595 1952 1173 1369 1564 1043 1312 1564 1803 2030 2456 909 1352 1702 2033 2351 2656 3238 1308 1931 2433 2911 3368 3812 4659
1600 822 966 1110 1400 878 1133 1373 1603 1822 2230 1341 1565 1787 1192 1499 1787 2061 2320 2806 1038 1546 1946 2323 2686 3035 3701 1494 2206 2781 3326 3850 4357 5325
1800 925 1087 1249 988 1274 1544 1804 2050 1508 1760 2011 1341 1687 2011 2318 2610 3157 1168 1739 2189 2614 3022 3415 4163 1681 2482 3128 3742 4331 4901 5990
2000 1028 1208 1388 1098 1416 1716 2004 2278 1676 1956 2234 1490 1874 2234 2576 2900 3508 1298 1932 2432 2904 3358 3794 4626 1868 2758 3476 4158 4812 5446 6656
2300 1973 2305 2620 1927 2249 2569 2569 2962 3335 1493 2222 2797 3340 3862 4363 2148 3172 3997 4782 5534 6263
2600 2231 2605 2961 2179 2543 2904 2904 3349 3770 1687 2512 3162 3775 4365 4932 2428 3585 4519 5405 6256 7080
3000 2574 3006 3417 2514 2934 3351 3351 3864 4350 1947 2898 3648 4356 5037 5691 2802 4137 5214 6237 7218 8169

Sposób podłączenia