Wyposażenie zalecane

Modele w wykonaniu VENTIL KOMPAKT

W nowoczesnych układach ogrzewania mają pierwszeństwo grzejniki płytowe w wykonaniu VENTIL KOMPAKT przede wszystkim z tego powodu, że przewody doprowadzające można poprowadzić poziomo pod grzejnikiem w podłodze, w ścianie lub na ścianie pod listwą. W celu uzyskania ich optymalnego działania oraz wykorzystania ich zalet proponujemy stosowanie kompaktowego osprzętu przyłączeniowego oraz głowic termostatycznych.