Pakowanie i dystrybucja

Opakowanie

Wszystkie grzejniki płytowe są dostarczane w jednolitym opakowaniu, którym jest:

  • karton ochronny
  • plastikowe narożniki
  • folia samokurczliwa
  • taśma ściskająca
  • włożona karta informacyjna

Opakowanie pełni swoją funkcję ochronną nie tylko podczas transportu i magazynowania lecz także podczas montażu i po zainstalowaniu. Opakowanie usuwa się dopiero po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i wykończeniowych.

Transport i magazynowanie


Grzejniki muszą być paletowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami producenta. Palety z grzejnikami muszą być przewożone w krytych środkach transportowych. W przypadku grzejników transportowanych w sposób niefachowy i nieodpowiedni, mogą nastąpić odkształcenia lub inne uszkodzenia. Szczególnie zaś nie wolno transportować długich grzejników ułożonych na krótkich paletach lub na grzejnikach o innych wymiarach.

Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na działanie czynników atmosferycznych. Niedopuszczalne jest magazynowanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. Przy magazynowaniu na równej podłodze można układać maksymalnie dwie palety grzejników o tych samych wymiarach. Palety z grzejnikami typu 10 i 11 oraz wszystkie w wykonaniu PLAN mogą być układane jedynie w jednej warstwie.