Jednorurowy systém grzewczy

Przykład obliczenia:

Szukane:

  • stratę ciśnienia grzejnika z zaworem wraz z armaturą Vekolux

Dáno:

  • wydajność cieplna pętli: Q = 4380 W
  • schłodzenie wody w pętli: t1 - t2 = 20 K (70/50 °C)
  • udział grzejnika: mot = 50 %
  • objętość cieplna wody: c = 1,163 Wh/kg.K

Rozwiązanie:

  • przepływ ilościowy w pętli:
m =Q

c . (t1 - t2)
=4380

1,163 . 20
= 188 kg/h

Strata ciśnienia grzejnika z zaworem i armaturą Vekolux:

Δptotal = 22 mbar

Przepływ ilościowy przez grzejnik::

mot = mR . 0,5 = 188 . 0,5 = 94 kg/h

Nastawiono 6 stopień

Grzejniki w wykonaniu VENTIL KOMPAKT z armaturą  Vekolux w wykonaniu kątowym i prostymUdział grzejnikaKV  WartośćNastawienie przepływu*Najwyższa dopuszczalna temperatura roboczaNajwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze
[%][m3/h][ot.][°C][bar]
Zawór z nastawieniem w skali 6 stopniowej z głowicą termostatyczną501,27max11010
351,603,5

*) Nastawienie Vekolux 35% zamknąć i następnie otworzyć na 3,5 obrotu.
Maksymalne otwarcie odpowiada 50% udziału grzejnika.