SENSOBOX

Inteligentny czujnik jakości powietrza z opcją regulacji ściennych urządzeń wentylacyjnych

SENSOBOX daje zielone światło na świeże powietrze. Wysokiej jakości inteligentny czujnik rejestruje nie tylko stężenie CO2 , ale także wiele innych stężeń substancji szkodliwych (LZO), jeszcze zanim organizm ludzki jest w stanie zareagować i zanim zalecane wartości stężeń zostaną przekroczone. W razie potrzeby automatycznie włącza wentylację ścienną - w przypadku pojawienia się CO2 , nikotyny, dymu, nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniu, itd. Można również śledzić aktualną jakość powietrza. Jakość powietrza jest wskazywana przez trzy diody LED na przednim panelu.

Przykład urządzenia do regulacji wentylacji
SENSOBOX wave rejestruje zepsute powietrze w pomieszczeniu i wysyła sygnał radiowy do urządzenia wentylacji ściennej KORAVENT 100W, która zwiększa moc wyjściową powietrza, zmniejszając w ten sposób stężenie szkodliwych substancji w pomieszczeniu.

 

Zalety SENSOBOX

  • wykrywa szereg szkodliwych substancji obecnych w pomieszczeniu jeszcze zanim zareaguje ludzkie ciało
  • w razie potrzeby umożliwia łatwą i wygodną wentylację
  • elegancki design, łatwa instalacja i montaż
  • może być używany w dowolnym miejscu z tradycyjnym okablowaniem lub poprzez połączenie bezprzewodowe (Z-Wave)

Typy/modele urządzeń