Pakowanie i dystrybucja

Opakowanie

Ściany grzewcze są dostarczane w jednolitym opakowaniu, które stanowi wielowarstwowy karton, ochronne narożniki z tworzywa i folia termokurczliwa.
Opakowanie umożliwia jego zachowanie podczas montażu ściany grzewczej, a tym samym zabezpieczenie grzejnika w budynku w stanie surowym.

 

Transport i składowanie

Grzejniki są paletyzowane według wewnętrznych przepisów producenta. Składowanie palet warstwami możliwe jest tylko zgodnie z tymi przepisami.

Palety z grzejnikami można przewozić tylko w krytych środkach transportowych i muszą być składowane w taki sposób, aby chronione były przed działaniem czynników atmosferycznych. Niedopuszczalne jest magazynowanie grzejników na wolnych i nie zadaszonych powierzchniach.