Grzejniki specjalne KORALUX przeznaczone są przede wszystkim do ogrzewania łazienek, WC, kuchni, pomieszczeń mieszkalnych, biur, pomieszczeń wejściowych, korytarzy w budynkach mieszkalnych i użytku publicznego. Nowoczesna konstrukcja umożliwia doskonałe zastosowanie wewnątrz pomieszczenia, wybór kolorów spełnia wymóg ich kolorystycznego doboru. Rozwiązanie konstrukcyjne i oferta serii dodatków umożliwia ich wielofunkcyjne zastosowanie, np. do suszenia bielizny, powieszenia i odłożenia odzieży oraz rzeczy codziennego użytku.

Dzięki swojej konstrukcji stosowane są w systemach centralnego ogrzewania z obiegiem wymuszonym lub grawitacyjnym czynnika grzewczego, jego najwyższa dopuszczalna temperatura wynosi 110 °C. Właściwości czynnika grzewczego muszą być zgodne z normą PN-C-04607:1993P.

Koniecznie muszą być zachowane główne parametry jakości wody:

  • zakres Ph 8,5 – 9,5 (obowiązuje dla zestawu nie zawierającego aluminium),
  • całkowita twardość (zawartość jonów Ca + Mg ) do 1 mmol/l,
  • słoność wody w granicach 300-500 μS/cm,
  • oraz zawartość tlenu max. 0,1 mg/l.