Pakowanie i dystrybucja

Grzejniki łazienkowe KORALUX zabezpieczone są plastikowymi ochronnymi narożnikami, zapakowane w karton i w polietylenową folię samokurczliwą. Podczas montażu zalecamy usunąć opakowanie tylko w niezbędnych miejscach, a zupełnie zdjąć dopiero po zakończeniu robót budowlanych i wykończeniowych. W ten sposób chroniona jest powierzchnia grzejnika przed ubrudzeniem i uszkodzeniem.

Pakowanie - paletowanie

Transport i składowanie

Grzejniki są paletyzowane wg wewnętrznych przepisów producenta. Składowanie palet warstwami możliwe jest tylko zgodnie z tymi przepisami.

Palety z grzejnikami można przewozić tylko w krytych środkach transportowych i muszą być składowane w taki sposób, aby chronione były przed działaniem czynników atmosferycznych. Niedopuszczalne jest magazynowanie grzejników na wolnych i nie zadaszonych powierzchniach.