RADIK RC PLAN VK

Energooszczędny grzejnik płytowy z technologią sterowanego objegu wody, z gładką płytą czołową i prawym dolnym podłączeniem

RC RADIK PLAN VK stanowi ważną innowację w dziedzinie ogrzewania. Jest to pierwszy grzejnik z przeciekiem sterowanym, który umożliwia pełne zamknięcie przepływu wody przez tylną ścianę grzewczą. Przez 87% sezonu grzewczego sposób ten umożliwia wykorzystać większy składnik promieniowania z płyty przedniej, osiągnąć komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza w pomieszczeniu i zaoszczędzić do 15% rocznych kosztów na ogrzewanie.

Co stanowi różnicę pomiędzy grzejnikiem z przeciekiem sterowanym i innymi grzejnikami płytowymi?

RC RADIK PLAN VK to grzejnik płytowy z gładką płytą przednią w wersji RC oraz VENTIL KOMPAKT, która umożliwia prawostronne podłączenie dolne do systemu grzewczego z wymuszonym obiegiem. Z tyłu nie ma przyspawanych uchwytów.

Zalety grzejników RADIK RC


Oszczędność kosztów ogrzewania do 15% rocznie.

Ekologiczny system pracy.


Przez większość sezonu grzewczego możliwość ogrzewania tylko płytą przednią.

Tylko przez 3 do 5 tygodni w sezonie grzewczym wymagane jest ogrzewanie na pełnej mocy. 


Szybszy nagrzew płyty przedniej.

Lepsze wykorzystanie promieniowania dla większego komfortu cieplnego.


Redukcja  strat ciepła przez scianę za grzejnikiem.

Wydajność nawet do 73% przy ogrzewaniu tylko płytą przednią.

Rewolucyjna technologia sterowanego przecieku 

Interesujesz się, jak działa rewolucyjna technologia sterowanego przecieku? Obejrzyj krótki film:

Więcej

Dane techniczne

Wysokość (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Długość (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Głębokość (B)
- Typ 20 RC PLAN VK 68 mm
- Typ 21 RC PLAN VK 68 mm
- Typ 22 RC PLAN VK 102 mm
- Typ 33 RC PLAN VK 157 mm
Rozstaw przyłączeniowy50 mm
Gwint przyłączeniowy6 × G½ wewnętrzny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze10 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C)110 °C
Podłączenie grzejnikaod dołu prawe
Strata ciśnienia

Przy dwururowych systemach ogrzewania w celu poprawnego funkcjonowania grzejników konieczne jest określenie poprzez wyliczenie i wprowadzenie do dokumentacji projektu stopnia konfiguracji zaworu. Musi on być respektowany przy realizacji systemu ogrzewania przez firmę, która wykonuje montaż.

Moc cieplna [W]


W
?
mm
mm
×

Temperatury

  • t1 - temperatura wody na wlocie
  • t2 - temperatura wody na wylocie
  • ti - żądana temperatura pomieszczenia

Do przeliczenia mocy grzewczych przepisz wartości standardowe.

Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)

Typ 20 RC PLAN VK Typ 21 RC PLAN VK Typ 22 RC PLAN VK Typ 33 RC PLAN VK
Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm]
Długość [mm] 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400 312 361 410 509 291 358 424 489 554 684 379 475 566 652 736 897 535 676 809 936 1059 1292
500 390 452 513 637 364 448 530 611 692 856 474 594 707 816 921 1122 669 845 1011 1171 1324 1616
600 468 542 615 764 436 538 636 733 830 1027 569 712 848 979 1105 1346 802 1013 1213 1405 1589 1939
700 546 632 718 891 509 627 742 855 969 1198 664 831 990 1142 1289 1570 936 1182 1415 1639 1854 2262
800 624 722 820 1018 582 717 848 978 1107 1369 758 950 1131 1305 1473 1794 1070 1351 1618 1873 2118 2585
900 702 813 923 1146 654 806 954 1100 1246 1540 853 1068 1273 1468 1657 2019 1203 1520 1820 2107 2383 2908
1000 780 903 1025 1273 727 896 1060 1222 1384 1711 948 1187 1414 1631 1841 2243 1337 1689 2022 2341 2648 3231
1100 858 993 1128 1400 800 986 1166 1344 1522 1882 1043 1306 1555 1794 2025 2467 1471 1858 2224 2575 2913 3554
1200 936 1084 1230 1528 872 1075 1272 1466 1661 2053 1138 1424 1697 1957 2209 2692 1604 2027 2426 2809 3178 3877
1400 1092 1264 1435 1782 1018 1254 1484 1711 1938 2395 1327 1662 1980 2283 2577 3140 1872 2365 2831 3277 3707 4523
1600 1248 1445 1640 2037 1163 1434 1696 1955 2214 2738 1517 1899 2262 2610 2946 3589 2139 2702 3235 3746 4237 5170
1800 1404 1625 1845 1309 1613 1908 2200 2491 1706 2137 2545 2936 3314 2407 3040 3640 4214 4766
2000 1560 1806 2050 1454 1792 2120 2444 2768 1896 2374 2828 3262 3682 2674 3378 4044 4682 5296

Sposób podłączenia