Oświadczenie o ochronie danych

 

Gromadzenie informacji i ich wykorzystywanie

Operator może uwarunkować dostęp do strony www.korado.pl udzieleniem określonych danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu ustawy nr 101 Dz.U. z 2000 r., o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów prawnych. W takim przypadku Operator może wykorzystywać te informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oznacza jego zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora.

Przekazywanie danych osobowych

Operator współdziała z jednostkami świadczącymi dla niego szeroki zakres usług. Te podmioty, jeśli są do tego upoważnione, mogą korzystać z danych osobowych Użytkownika, jednak z tymi informacjami pracują jedynie podczas wykonywania swoich obowiązków i nie mogą ich używać do innych celów. Operator nie sprzedaje, nie przenosi ani nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim.

Operator jednak zastrzega sobie prawo do korzystania lub przekazywania wszelkich informacji, które będą potrzebne do zapewnienia zgodności z przepisami prawa, w celu ochrony integralności sieci, w celu spełnienia żądań Użytkownika lub w postępowaniu sądowym lub dochodzeniu w interesie publicznym.

Jeśli Użytkownik chce wnieść zmiany do danych osobowych, którymi Operator dysponuje, może się do niego zwrócić za pośrednictwem adresu e –mailowego info@praguebest.cz lub adresu pocztowego Operatora znajdującego się na stronie o prawach autorskich.

Kody stron trzecich

Na tej stronie korzystamy z kodów spółki Google, Inc. (dalej nazywaną "Google"), które pomagają nam dokonywać analizy zachowania osób odwiedzających witrynę.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez spółkę Google. Google Analytics używa plików "cookie", czyli plików tekstowych umieszczanych w komputerze umożliwiających analizowanie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z tej strony. Informacje generowane przez pliki cookie odnośnie korzystania z witryny (w tym adresu IP Użytkownika) będą przekazane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzystuje te informacje do celów dokonania oceny korzystania ze strony i wytworzenia raportów dla Operatora odnośnie jej aktywności oraz dla celów świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystania z Internetu w ogóle. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli taki jest wymóg prawa lub jeśli osoby trzecie będą przetwarzać informacje dla spółki Google. Google nie będzie łączył adresu IP osoby odwiedzającej stronę z innymi danymi, które ma do dyspozycji. Można odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy zwróć uwagę na to, że po zrobieniu tego, korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony nie będzie możliwe. Korzystając z tej strony internetowej, jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Google do wyżej wymienionych celów i w sposób wcześniej opisany.

Szczegółowe informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html.

Jeśli chcesz zapobiec śledzeniu, możesz zainstalować dodatek do swojej przeglądarki internetowej: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Pliki cookie

"Cookie" to informacje, które są przenoszone ze strony internetowej Operatora na twardy dysk komputera Użytkownika. Pliki cookie umożliwiają, aby strona internetowa zachowała w pamięci ważne informacje, które następnie ułatwią Użytkownikowi korzystanie ze strony.

Podobnie jak większość witryn również strona Operatora korzysta z plików cookie. Na podstawie np. anonimowych danych obiektów Operator śledzi liczbę osób odwiedzających tę stronę.

Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z plików cookie lub jeśli Użytkownik chce, aby przeglądarka internetowa mu oznajmiła używanie plików cookie, musi w swojej przeglądarce wybrać odpowiednią opcję. Jeśli Użytkownik zablokuje wszystkie pliki cookie, nie będzie mógł korzystać z pewnych funkcji tej witryny.

Linki do innych stron

Na stronie internetowej www.korado.pl są linki do stron, które nie podlegają kontroli Operatora. Jeżeli Użytkownik odwiedzi jedną z tych stron, powinien się zapoznać z zabezpieczeniem prywatności na tych stronach. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady postępowania innych podmiotów.

Zmiany w zasadach ochrony danych osobowych

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki ochrony danych osobowych, a stan aktualny będzie zawsze zamieszczony na stronie.

Zachowanie Użytkowników

Podczas korzystania z tej strony Użytkownikowi nie wolno ingerować do zabezpieczeń witryny, nie może korzystać ze strony w celu przesyłania plików wyrządzających szkodę i próbować przeniknąć do publicznie niedostępnych miejsc na tej stronie. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania praw autorskich Operatora tej strony.

Znaki towarowe

Niektóre z nazw lub oznaczeń produktów i firm wymienionych na tej stronie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli i podlegają ochronie według obowiązujących przepisów prawa. W celu ich dalszego stosowania niezbędne jest zapoznanie się z tymi przepisami.

Odpowiedzialność i właściwość prawna

Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z witryny, natomiast Operator jest z tej odpowiedzialności wyłączony. Wszelkie spory, które wypłyną w wyniku korzystania z tej strony, będą lokalnie rozstrzygane przez właściwy sąd w Republice Czeskiej zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej.

Ustanowienie niniejszych zasad, które z jakiegokolwiek powodu staną się niewykonalne, zostaną oddzielone od pozostałych przepisów bez wpływu na ich ważność i wykonalność.