Oświadczenie o dostępności

Operator strony internetowej deklaruje, że niniejsza strona stara się zapewnić maksymalną dostępność treści i wszystkich funkcji dla wszystkich Użytkowników Internetu.

Zawartość strony internetowej jest opracowana w HTML5, a strona wizualna prezentacji za pomocą CSS3.

Podczas tworzenia tej strony internetowej uwzględniono Instrukcję metodyczną  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do rozporządzenia nr 64 Dz. U. z 2008 r. (rozporządzenie o dostępności) odnośnie głównych standardów WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, 11. 12. 2008), kładąc nacisk na przestrzeganie zasad  poziomu A oraz  wskazówki metodologiczne projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Organizacja Niewidomych i Niedowidzących w Republice Czeskiej (od 31. 3.2005).

Zalecane rozszerzenia przeglądarki

W układzie graficznym PDF oferujemy kilka dodatkowych informacji i dokumentów, które są zbyt duże do pobrania. Aby wyświetlić te dokumenty, należy zainstalować Adobe Reader, który jest do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej Adobe Systems, Inc.

Część dokumentów jest opublikowana w jednym z formatów aplikacji Microsoft Office. Dla wszystkich tych formatów na stronie spółki Microsoft dostępna jest przeglądarka, którą można pobrać i zainstalować na swoim komputerze lub ewentualnie można pobrać bezpłatny pakiet Open Office.